"In de Loop der Tijd"
Geschiedenis van de Familie Kaempff in Overijssel
Inleiding 

Start-Pagina Introduktion Oudst bekend begin

Een echte Overijsselse naam is het niet: Kaempff. Hij klinkt niet alleen Duits, maar is het van oorsprong ook. 
Momenteel onderzoek ik op welke manier deze in Noord-West Overijssel is terechtgekomen en wat de achtereenvolgende families Kaempff precies voor dit deel van de provincie hebben betekend, met name Christiaan Frederik.
Daarnaast is het de bedoeling een beeld te geven van de tijd en de omstandigheden waarin ze leefden. 
Omdat het onderzoek doorloopt, maar mijn tijd daarvoor niet al te ruim is, zal deze informatie met een beperkte frequentie bijgewerkt worden.

We bekijken verschillende onderdelen van de geschiedenis van de familie Kaempff, voornamelijk die van Christian Friedrich Kaempff, later vernederlandst tot Christiaan Frederik. 
De periode waarin zijn  gezin in Oldemarkt woonde wordt kort belicht.
Vervolgens, het is inmiddels 1795 en Christiaan Frederik roert zich nadrukkelijk tijdens de Bataafse Revolutie, de Giethoornse periode, om af te sluiten met korte informatie over het wel en wee van de kinderen uit dit gezin.

Steeds wordt via zijstappen geprobeerd een beeld te schetsen van de toestand van het Duitsland, Nederland en Overijssel waarin de Kaempff's leefden.
Ook wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen waar Kaempff tijdens zijn werk mee te maken kreeg.