"In de Loop der Tijd"
Geschiedenis van de Familie Kaempff in OverijsselChristian in Amsterdam

Start-Pagina Omhoog Amsterdam Familie van Baarsel Reis naar Oldemarkt

Christiaan Frederik Kaempff
Op vrijdag 14 februari gaan Christianum Fredericum Kaempff van Blanckenheye en Adriana van Baarsel van Utrecht in ondertrouw. Het ondertrouwen, ofwel de huwelijksintekening, vond plaats voor Commissarissen van Huwelijkse Zaken, een stedelijk college. Trouwen geschiedde in het stadhuis of in enkele hervormde kerken die hiertoe vergunning hadden. Het stond iedereen vrij om daarnaast nog in een andere kerk `over te trouwen'.

De tekst van de acte is als volgt:

Compareerden als volgt:

De heeren Van Loon 't Hooft en De Graaff, commissarissen:
Christianum Fredericum Kaempff van Blanckenheye, luters oud 24 jaar op de Gelderse Kay,
zijn moeder Frederica Clara Elisabetha Kaempffin te Blanckenheye & Adriana van Baarsel van Utrecht, luters oud 22 jaar op de Baangracht,

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, soverre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

Deze acte is ondertekend door beiden, waarbij Kaempff zichzelf Christian Friedrich noemt. Van een huwelijksinschrijving in de lutherse kerk is echter niets te vinden. Er is in de klappers in het gemeentearchief in Amsterdam wel een aantekening aanwezig dat de ondertrouw niet in de kerk is afgekondigd (staat overigens wel in acte!) maar aangeplakt is op de pui van het stadhuis. Overigens wordt met Baangracht, de Lijnbaansgracht bedoeld.

Opvallend is verder dat hun eerste dochter Carolina Christiana Henriette Kaempff in Amsterdam Evangelisch Luthers gedoopt wordt op zondag 21 september 1777 aan huis door Pastor Wilhelm August Klepperbein, met getuigen August Carel Hendrik Kaempff en Anna Christina Rocker.

Vervolgens wordt Fredrika Johanna Wilhelmina Kaempff 26 juni 1783 in Oldemarkt geboren en 29 juni 1783 in Oldemarkt gedoopt en in het doopregister in Zwolle wordt ingeschreven, waarna op 14 juni 1785 Carel Fredrik Adriaan Kaempff te Amsterdam aan huis luthers gedoopt wordt door pastor Johannes Klap, terwijl er geen getuigen genoemd zijn. Van deze Carel Fredrik Adriaan is tot op heden niets vernomen, ook geen overlijden te Amsterdam!

Verder zijn er nog opsommingen van Adriana Kaempff geboren van Baarsel als doopgetuige voor Adriana Christina de Bruin , vader Jean de Bruin en moeder Charlotta Dorothea Simmerman, geboren vrijdag 17 oktober 1800 en gedoopt op vrijdag 14 augustus 1801. Geboorte vond plaats te Gieteren (Giethoorn), lutherse doop te Amsterdam, door pastor Johannes Tissel.

Samen met Christiaan Kaempff is Adriana op zondag 23 februari 1777 doopgetuige aan huis bij Johann Gottfried Ernst von Schaumbourg en Helena Marie Meiern. Zij zijn de ouders van Adrian Christian Friedrich von Schaumburg, die door Ericus Fredricus Alberti gedoopt wordt.