"In de Loop der Tijd"
Geschiedenis van de Familie Kaempff in OverijsselReis naar Oldemarkt

Start-Pagina Omhoog In Oldemarkt Naar Giethoorn

Het is het meest waarschijnlijk dat Christiaan en Adriana Kaempff eerst naar Kuinre, één van de kleinere plaatsen aan de Zuiderzee in Noordwest Overijssel, gevaren zijn en vandaar met de beurtschipper naar Oldemarkt. Tussen Amsterdam en meerdere plaatsen aan of dicht bij de Zuiderzee bestonden er regelmatige veer verbindingen. Zo was er ook een verbinding met Kuinre.Vanaf de pier aan het einde van de Kuinder havendam is het uitzicht drastisch veranderd sinds de drooglegging van de Noordoostpolder. Momenteel liggen beide pieren er nog, met een kleine plas water ertussen. Van hier zijn ze de monding van de rivieren de Linde en Tjonger (het zogenaamde Scheepsdiep)opgevaren in de richting van het dorp Kuinre, dat nog ruim 400 meter verder ligt.  


Behalve de hoogspanningslijn en de landbouwgrond, moet sindsdien de kust van Kuinre er vergelijkbaar uit hebben gezien. De vaargeul liep vanaf de havenhoofden voor de kust langs naar de haven.
Ook toen stak de Boterwaag al een eind boven de dijk uit.
Vervolgens ging het via het beurtveer tussen Kuinre en Oldemarkt via de Kuinder sluis verder. De tegenwoordige sluis die hier te zien is, is opnieuw uitgegraven na in de jaren zeventig gedempt te zijn geweest.


Via de rivier de Linde werd uiteindelijk het Mallegat, de haven van Oldemarkt bereikt. 
Het Veerhuis op de voorgrond stamt echter pas uit 1823 en was er op het moment van arriveren van Christiaan en Adriana dus nog niet.