Verantwoording

Vorige Start-Pagina Volgende

Deze website bevat met name informatie over de familie Kaempff in Overijssel en in het bijzonder het gezin en de persoon van Christiaan Frederik Kaempff. 
Hij leefde van 1752 tot 1813 en ik stam rechtstreeks van hem af.
De doelstelling van deze site is enerzijds u deelgenoot te maken van deze genealogische informatie. Anderzijds is het de bedoeling informatie te publiceren over een klein stukje geschiedenis van Noordwest Overijssel, waar mijn voorouders een rol in speelden.

In de toekomst zullen diverse aanvullingen plaatsvinden en zal deze site uitgebouwd worden. Omdat ik slechts beperkt tijd beschikbaar heb en het onderzoek veel tijd kost, zal het nog wel even duren voordat e.e.a. naar mijn smaak af zal zijn.

De eerstvolgende stap zal bestaan uit onderzoek naar archieven en bronnen waar mogelijk verdere informatie over de familie Kaempff in het algemeen en Christiaan Frederik in het bijzonder zal zijn te vinden. 

Bronvermeldingen zijn momenteel nog niet aanwezig, maar worden binnenkort opgenomen.

Reacties, op- en aanmerkingen, kritiek, vragen, etc., etc.? Alles kunt u kwijt onder mijn e-mail adres Wim.de.Vries@Planet.nl